تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی ایران، کرج، ایران


چکیده مقاله حقوق


شرکت­های هواپیمایی به علت حساسیت­های خاص این صنعت نسبت مسائل اقتصادی همچون گرانی قیمت سوخت،  جنگ­های منطقه­ای، عدم تقاضای فصلی از سوی مسافران، تحریم­های سیاسی و تروریسم دچار ورشکستگی می­شوند. مضاف بر این موارد، صنعت هوایی، یک صنعت گران تلقی می­گردد که خود عامل اصلی حساسیت و دشواری اداره این شرکت­ها قلمداد می­شود. از این­رو با بررسی تاریخ صنعت هوایی، شاهد ورشکستگی­های عدیده­ای هستیم. در صورت ورشکست شدن­ یک شرکت هواپیمایی، باید آثار آن بر دو عنصر اساسی صنعت هوایی یعنی مسافران به عنوان  مصرف کنندگان اصلی خدمت حمل و نقل هوایی و نیز فرودگاه­ها به عنوان رکن زیربنایی حمل و نقل هوایی مورد سنجش واقع گردد. فرضیاتی همچون این­که آیا مسافران از این پدیده متاثر میشوند؟ و یا این ورشکستگی بر روابط قراردادی با فرودگاه­ها و عملکرد اقتصادی آن­ها اثردارد؟ این مقاله به­دنبال پاسخ گویی به این فرضیات بوده و با اثبات آثار ناشی از ورشکستگی شرکت­های هواپیمایی بر موارد پیش گفته، علاوه بر تاکید بر پیش­گیری از ورشکستگی شرکت­های هواپیمایی­، بر هدایت صحیح این آثار راهکارهای لازم ارائه می­گردد.

اثر ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی بر مسافران و فرودگاه‌ها (مطالعه تطبیقی ایالات متحده و اتحادیه اروپا)


کلیدواژه‌ها
ورشکستگی؛ شرکت­ هواپیمایی؛ مسافر؛ سرویس­ هوایی؛ فرودگاه