تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد حقوق (خصوصی، جزا، عمومی)

در این مطلب سعی شده است بهترین منابع خلاصه درس و تست برای شما معرفی شود.

مخصوص داوطلبانی است که زمان زیادی برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق ندارند و تمام تلاش خود را می کنند تا در یک بازه زمانی کوتاه مدت بهترین نتیجه را به دست آورند.

 

برای آشنایی بیشتر با منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد حقوق (خصوصی، جزا، عمومی)

در این مطلب سعی شده است بهترین منابع خلاصه درس و تست برای شما معرفی شود.

مخصوص داوطلبانی است که زمان زیادی برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق ندارند و تمام تلاش خود را می کنند تا در یک بازه زمانی کوتاه مدت بهترین نتیجه را به دست آورند.

 

متون حقوقی به زبان انگلیسی

درسنامه: law text (افتخار جهرمی)- فقط بخش لغات کتاب

کتاب تست: ساده ساز متون حقوقی، نشر میزان، سید مهدی موسوی

حقوق مدنی

درسنامه: جزوه دکتر محمدحسین شهبازی

کتاب تست: ساده ساز حقوق مدنی، نشر میزان، نوشته سید مهدی موسوی

حقوق تجارت

کتاب درس و تست: ساده ساز حقوق تجارت، نشر میزان، فرشید فرحناکیان

آیین دادرسی مدنی

درسنامه: متن قانون آیین دادرسی مدنی

کتاب تست: ساده ساز آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، فرشید فرحناکیان

متون فقه

درسنامه: شرح لمعه- شهید اول (2 جلد)

کتاب تست: آزمون متون فقه، نشر میزان، نور محمد صبری

حقوق جزای عمومی

درسنامه: جزوه خلاصه موسسه 3گام، جمع آوری: خانم کشفی (رتبه 7 گرایش حقوق جزا)، مبتنی بر کتاب محمدعلی اردبیلی

کتاب تست: ساده ساز حقوق جزای عمومی، نشر میزان، نور محمد صبری

حقوق جزای اختصاصی

درسنامه: جزوه خلاصه موسسه 3گام، جمع آوری: خانم کشفی (رتبه 7 گرایش حقوق جزا)، مبتنی بر کتاب دکتر میرمحمد صادقی

کتاب تست: ساده ساز حقوق جزای اختصاصی، نشر میزان، نور محمد صبری

حقوق بین الملل عمومی

درسنامه: حقوق بین الملل عمومی – ضیایی بیگدلی-نشر گنج دانش

کتاب تست: ساده ساز حقوق بین الملل عمومی، نشر میزان، دکتر رضا موسی زاده

حقوق اداری

درسنامه شامل: حقوق ادرای- منوچهر طباطبایی موتمنی (بخش قراردادهای اداری) + حقوق اداری- کوروش استوار سنگری + مجموعه قوانین اداری

کتاب تست: ساده ساز حقوق ادرای، نشر میزان، حسن سالار سروی

حقوق اساسی

درسنامه شامل: بایسته های حقوق اساسی- ابوالفضل قاضی-نشر میزان + قانون اساسی + آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

کتاب تست: ساده ساز حقوق اساسی، نشر میزان، حسن سالار سروی

حقوق مدنی (تعهدات)

درسنامه شامل: تعهدات- صفایی + مواد 183تا 463 از کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی- کاتوزیان

کتاب تست: ساده ساز حقوق مدنی، نشر میزان، سید مهدی موسوی + مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی، نشر میزان، دکتر محمد حسین شهبازی

حقوق بین الملل خصوصی

درسنامه شامل: حقوق بین الملل خصوصی –محمد نصیری + حقوق بین الملل خصوصی - علی الماسی

کتاب تست: مجموعه نکات و تست حقوق بین الملل خصوصی، نشر میزان، هادی مزدارانی

آیین دادرسی کیفری

درسنامه شامل: متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کتاب تست: ساده ساز نوین آیین دادرسی میفری، نشر میزان، حمید رضا کلانتری

 

  

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین المللمنابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق برای رتبه های برتر

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق

 

{jcomments on}