تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق دکتری حقوق خصوصی

حقوق خصوصی (به فرانسوی: Droit privé) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد. 

مجموعه علمی پژوهشی سپهردانش مفتخر است تا در زمینه دکتری حقوق خدمات تالیف کتاب را با مناسبترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن ارایه دهد.

 

 

 

پایان نامه حقوق دکتری حقوق خصوصی

حقوق خصوصی (به فرانسوی: Droit privé) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد. 

مجموعه علمی پژوهشی سپهردانش مفتخر است تا در زمینه دکتری حقوق خدمات تالیف کتاب را با مناسبترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن ارایه دهد.

 

پیشینه حقوق خصوصی به تاریخ کهن و طبق تحقیقات به عمل آمده به رومیان باستان باز می گردد که در آن زمان میان حقوق مربوط به جامع و حکومت و حقوق شخصی افراد تفاوت قایل می شدند.

 

انجام پایان نامه دکتری حقوق عمومی

دکتری حقوق عمومی

 

{jcomments on}