تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق  معرفی گرایش حقوق خانواده

حقوق خانواده یا قانون خانواده به آن بخش از حقوق یا قوانین گفته می‌شود که به خانواده می‌پردازد و به مجموعه قواعد و مقرراتی مربوط است که حاکم بر روابط افراد خانواده و افراد متشکل آن (از قبیل شوهر، زن، فرزند، پدر و مادر) و امور مالی مرتبط با آن (مانند مهریه زوجه و نفقه همسر و اقارب) است.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور حقوق خانواده در مقطع کارشناسی ارشد و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) کارشناسی ارشد حقوق خانواده و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد حقوق خانواده ارایه می شود.

برای آشنایی بیشتر با حقوق خانواده در مقطع ارشد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

پایان نامه حقوق  معرفی گرایش حقوق خانواده

حقوق خانواده یا قانون خانواده به آن بخش از حقوق یا قوانین گفته می‌شود که به خانواده می‌پردازد و به مجموعه قواعد و مقرراتی مربوط است که حاکم بر روابط افراد خانواده و افراد متشکل آن (از قبیل شوهر، زن، فرزند، پدر و مادر) و امور مالی مرتبط با آن (مانند مهریه زوجه و نفقه همسر و اقارب) است.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور حقوق خانواده در مقطع کارشناسی ارشد و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) کارشناسی ارشد حقوق خانواده و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد حقوق خانواده ارایه می شود.


برنامه درسی(سرفصل) کارشناسی ارشد حقوق خانواده و تعداد واحدها:
(بر اساس آخرین سرفصل دروس وزارت علوم)
تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس الزامی و اختیاری : 28 واحد
پایان نامه : 4 واحد


دروس الزامی کارشناسی ارشد حقوق خانواده
عقد نکاح1 (حقوق و تکاليف قانوني و قراردادي زوجين)
عقد نکاح 2 (شروط ضمن عقد)
انحلال نکاح
اسباب قرابت
حقوق والدين و فرزندان
آيين دادرسي دعاوي خانواده
امور حسبي
ارث و وصيت
حقوق جزاي خانواده
متون حقوقي
فقه تطبيقي 1 (عقد نکاح)
فقه تطبيقي 1 (انحلال نکاح)
اصول فقه
تحليل آراء قضايي
سمينار
پايان نامه


دروس اختیاری کارشناسی ارشد حقوق خانواده
حقوق خويشاوندان
حقوق تطبيقي خانواده (نکاح و انحلال آن)
مباني نظري تحکيم خانواده
مقررات بين المللي حقوق خانواده
مددکاري و مشاوره خانواده
مباني حقوق خانواده در کتاب و سنت
روان شناسي خانواده
اخلاق خانواده
جرايم و کودکان
حقوق کودک
حقوق زن
احوال شخصيه
جامعه شناسي خانواده
تحولات پزشکي و خانواده
تابعيت اعضاي خانواده


دانشگاههایی که در رشته ارشد حقوق خانواده پذیرش دانشجو دارند
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده غیرانتفاعی رفاه تهران

 

  

انجام پایان نامه کارشنلسی ارشد حقوق خانواده

تالیف کتاب از پایان نامه ارشد حقوق حقوق خانواده

 

{jcomments on}