تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

معرفی  پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی

حقوق اقتصادی را چهار راه برخورد رشته های کلاسیک حقوق در چهارچوب اقتصادی می نامند. در این مطلب به ارایه اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته حقوق اقتصادی می پردازیم.

برای آشنایی بیشتر با حقوق اقتصادی در مقطع ارشد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

معرفی  پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی

حقوق اقتصادی را چهار راه برخورد رشته های کلاسیک حقوق در چهارچوب اقتصادی می نامند. در این مطلب به ارایه اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته حقوق اقتصادی می پردازیم.

 

دروس الزامی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی

تحلیل اقتصادی حقوق 1
تحلیل اقتصادی حقوق 2
حقوق شرکتهای تجاری
حقوق اسناد تجاری
حقوق مالیاتی
حقوق بانکی
حقوق عمومی اقتصادی
حقوق جزای اقتصادی
حقوق بین المللی اقتصادی
حقوق تجارت بین المللی
متون حقوقی
سمينار
پايان نامه


دروس اختیاری کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی
حقوق تعهدات
حقوق مسئوليت مدني
حقوق داوری تجاری
حقوق اراضی
حقوق بین المللی خصوصی
حقوق مالکيت معنوي و صنعتی
حقوق سرمایه گذاری خارجی
حقوق محیط زیست
حقوق گمرکی
حقوق بیمه
حقوق حمل و نقل دریایی
حقوق حمل و نقل هوایی
حقوق اموال و مالکیت
حقوق نفت
حقوق کار
حقوق بین الملل کار
حقوق بین الملل توسعه
سازمانهای اقتصادی بین المللی
اقتصاد بخش عمومی

 

دانشگاههایی که در رشته حقوق اقتصادی پذیرش دانشجو دارند
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه علامه طباطبایی

  

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی

تالیف کتاب از پایان نامه ارشد حقوق حقوق اقتصادی

 

{jcomments on}