تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق گرایش حقوق تجارت بین الملل

هدف اصلی گرایش حقوق تجارت بین الملل در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق، بررسی قواعد حاكم بر مبادلات تجاری ميان اشخاص حقيقی و حقوقي دانست كه واجد خصيصه فرامرزي يا دارای عنصري خارجی است.

تسلط به زبان انگلیسی یکی از ارکان اصلی تحصیل در حقوق تجارت بین الملل در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق است.

برای آشنایی بیشتر با حقوق تجارت بین الملل در مقطع ارشد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

پایان نامه حقوق  گرایش حقوق تجارت بین الملل

هدف اصلی گرایش حقوق تجارت بین الملل در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق، بررسی قواعد حاكم بر مبادلات تجاری ميان اشخاص حقيقی و حقوقي دانست كه واجد خصيصه فرامرزي يا دارای عنصري خارجی است.

تسلط به زبان انگلیسی یکی از ارکان اصلی تحصیل در حقوق تجارت بین الملل در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق است.

برخی از موضوعات مورد بحث در حقوق تجارت بین الملل به صورت زیر است:

- بيع بين‌المللي كالاها

- حقوق حمل و نقل‌هاي بين‌المللي

- سازمان تجارت جهاني

- شركتهاي چندمليتي

- تجارت الكترونيك

- تعارض قوانين

- حقوق انرژي

- داوريه اي بين‌المللي

  

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

تالیف کتاب از پایان نامه ارشد حقوق تجارت بین الملل

 

{jcomments on}