تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق گرایش حقوق خصوصی

گرایش حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق، یکی از قدیمی ترین گرایش های این رشته بوده و هر سالِ نیز بسیاری از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی حقوق این گرایش را برای ادامه تحصیل خود در مقطع ارشد انتخاب می کنند.

به صورت خلاصه می توان گفت حقوق خصوصی به دنبال تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر و نقش دولت و حکومت در این گرایش چندان مورد بررسی قرار نمی گیرد است.

برای آشنایی بیشتر با حقوق خصوصی در مقطع ارشد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

پایان نامه حقوق گرایش حقوق خصوصی

گرایش حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق، یکی از قدیمی ترین گرایش های این رشته بوده و هر سالِ نیز بسیاری از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی حقوق این گرایش را برای ادامه تحصیل خود در مقطع ارشد انتخاب می کنند.

به صورت خلاصه می توان گفت حقوق خصوصی به دنبال تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر و نقش دولت و حکومت در این گرایش چندان مورد بررسی قرار نمی گیرد است.

موارد مورد بحث در حقوق خصوصی به صورت زیر است:

- حقوق مدني

- مسئوليت مدني

- حقوق تجارت

- آيين دادرسي مدني

- متون فقه

- قواعد فقه

- اصول فقه

همچنین برخی از واحدهای درسی که دانشجویان حقوق خصوصی ملزم به گذراندن آن ها در مقطع کارشناسی ارشد هستند به صورت زیر است:

- حقوق مدنی

- مسئولیت مدنی

- حقوق تجارت

- آیین دادرسی مدنی

- متون فقه

- اصول فقه

- قواعد فقه 

  

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

تالیف کتاب از پایان نامه ارشد حقوق حقوق خصوصی

 

{jcomments on}