تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

مجموعه علمی پژوهشی سپهردانش با رویکردی کاملا تخصصی و انحصاری به دانشجویان حقوق خدمات آموزشی و پژوهشی ارایه می نماید. این خدمات شامل:

تدریس خصوصی دروس رشته حقوق، تالیف کتاب از پایان نامه حقوق، مشاوره  تحصیلی، ترجمه تخصصی، اخذ پذیرش مقاله ISI، تالیف و چاپ کتاب از پایان نامه حقوق، تدریس خصوصی دروس حقوق و... می باشد.

انجام پایان نامه مدیریت و پایان نامه مشاوران شریف